Cranio-Wellness

Szkolenie w zakresie terapii czaszkowo-krzyżowej trwa cztery weekendy i zawiera dużo informacji anatomiczno-fizjologicznych. Jest ono przeznaczone dla terapeutów, pragnących stosować tę metodę na swoich pacjentach.

Relaksacyjna wersja tego zabiegu jest przeznaczona zarówno dla fachowcow medycznach jak i dla laikow. Jej celem nie jest usunięcie określonych dolegliwości lecz ogólne rozluźnienie klienta, rozluźnienie i uwolnienie jego systemu czaszkowo-krzyżowego i pobudzenie sił samouzdrawiania.

Szkolenie zawiera jedynie niezbędnie konieczną wiedzę anatomiczno-fizjologiczną. Główny nacisk jest tu położony na praktyczne ćwiczenia. Ten zabieg może być potem wykonywany w salonach odnowy biologicznej, kosmetycznych, piękności i podobnych. Oczywiście można go stosować również w ramach życia prywatnego, bez konieczności prowadzenia jakiegokolwiek salonu.

Podczas kursu uczymy się nastepujących rzeczy:

  • Podstaw anatomicznych systemu czaszkowo-krzyżowego
  • Wyczuwania rytmu kraniosakralnego
  • Badania rytmu na ciele klienta
  • Uwalniania (od sklejen) szlauchu duralnego
  • Rozluźniania systemu membran znajdujących się w środku mózgu (sierp mózgu, namiot móżdzku i sierp móżdzku)
  • Wywoływania stillpoint'u
  • Usuwania napięć i cyst energetycznych w systemie powięzi.