Regresja hipnotyczna

Niesamowite, jakie to może być łatwe:

Często przyczyna późniejszych problemów psychicznych tkwi w przeszłości, np. w dzieciństwie. Jest wiele rzeczy, których nie jesteś świadomy, a jednak może to mieć daleko idące konsekwencje. Czasem nie da się zmienić swojego zachowania, nawet jeśli wiadomo dlaczego tak postępujemy. Głowa walczy tu z „brzuchem”. Czy znasz to?

Regresja hipnotyczna to zastosowanie hipnozy, w którym pacjent ponownie przeżywa wcześniejszy wiek lub życie (czasem też życie między inkarnacjami: LBL = life between lives) i przechodzi przez doznawane wówczas uczucia. Jest ona procesem analizy przeszłych doświadczeń w celu rozwiązania wewnętrznych konfliktów, które powodują ból i cierpienie.

Pacjent jest w tym celu wprowadzany w stan średniego do głębokiego transu. Na tych etapach powinien być możliwy dostęp do wspomnień, które wymykają się świadomości. Znalezione wówczas wyobrażenia („wspomnienia”) mogą służyć do ich dalszego wykorzystania w terapii. 

W terapii reinkarnacyjnej regresja hipnotyczna służy do przywoływania do świadomego umysłu obrazów i wrażeń z poprzednich inkarnacji. Metodę tę stosuje się w hipnoterapii lub terapii urazów. Za pomocą LBL możemy lepiej zrozumieć sens naszego życia, otaczający nas świat oraz zadania, które mamy do odrobienia.

Chwilowa regresja do wcześniejszych faz życia jest przydatna, jeśli pomaga pacjentowi lepiej radzić sobie ze stresem psychicznym. W takich przypadkach regresja może pokazać, jaki wpływ na obecne problemy mają wcześniejsze i ukryte wzorce zachowań.

Tłumienie wcześniejszych doświadczeń może mieć wiele różnych przyczyn. Przyczyną może być przeciążenie psychiczne lub fizyczne, doznana przemoc, subiektywnie odczuwane zaniedbanie lub osobista izolacja. W hipnozie regresywnej doświadczenia te można ponownie przeżywać emocjonalnie lub obserwować je jedynie z perspektywy obserwatora własnych działań i uczuć. Wypytywanie podświadomości przez hipnotyzera dostarcza informacji, czy osobiste problemy i zmartwienia z przeszłości rzeczywiście zostały rozpoznane i rozwiązane.

Dlaczego regresja działa? W normalnej sytuacji logicznie pracujące obszary mózgu nie dopuszczają do przedostania się do naszej świadomości wszystkich zmagazynowanych emocji i wszystkich wspomnień (np. także z wczesnego dzieciństwa). Jednak ta cenzurująca część mózgu jest wyłączana w transie hipnotycznym, tak że nie może już blokować tych zawartości pamięci. Hipnotyzer uzyskuje wtedy dostęp do wcześniej utraconych wspomnień. Inne obszary mózgu, które zajmują się głównie emocjami, pozostają aktywne. Pamięć jest w ten sposób silnie stymulowana (hipermnezja).

W hipnozie hipnoterapeuta może doprowadzić do docelowej regresji wieku. Klient ponownie przeżywa ówczesną sytuację i może wreszcie przetworzyć glęboko stłumione i rozszczepione uczucia i emocje. To wyparcie lub dysocjacja czasami prowadziły nawet do amnezji (utraty pamięci) z określonej sytuacji. Przez lata podświadomość chroniła ludzi przed przypominaniem sobie takich sytuacji. Jednak problemów, które często pojawiają się w życiu codziennym, nie da się w ten sposób rozwiązać. Ale jeśli nie tylko rozmawiasz o sytuacji z przeszłości lub próbujesz zebrać wspomnienie logicznym umysłem, ale możesz przeżyć to ponownie, uczucia z tamtego czasu są intensywnie postrzegane. W ten sposób można je ostatecznie przetworzyć i uwolnić się od nich.