Rzucenie palenia za pomoca hipnozy

Rzucenie palenia za pomocą hipnozy

Większość palaczy próbujących rzucić palenie wypróbowało już kilka różnych metod: plaster z apteki, produkt z supermarkietu, trening autogenny i inne. Niektórzy zerwali w ten sposób z nałogiem, większości się jednak nie udało.

Dlaczego tak trudno jest się uwolnić z tego nałogu? Stosowane metody zajmują się najczęściej uwolnieniem nas od symptomów odwykowych i nie uwzględnia najważniejszego czynnika, utrudniającego nam zerwanie z paleniem – jest to nasza podświadomość. Z podświadomością możemy się bezpośrednio kontaktować za pomocą transu – i w taki właśnie trans wprowadza nas hipnoza.

Studia przeprowadzone na Uniwersytecie w Tübingen i inne naukowe badania w USA udowodniły, że hipnoza jest zdecydowanie najskuteczniejszą metodą przy rzuceniu palenia. Znacznie skuteczniejszą niż plaster nikotynowy, terapie psychologiczne, silna wola, pozytywne myślenie i trening motywacyjny.

Niestety nie ma żadnej metody gwarantującej 100-procentową skuteczność. Hipnoza wyróżnia się jednak – w porównaniu z innymi terapiami – wyjątkowo wysoką skutecznością.

Sama hipnoza, aczkolwiek bardzo skuteczna, nie wystarcza w większości przypadków. Dlatego oferuję ją jako część opracowanej przeze mnie metody, zwracającej się do wszystkich poziomów człowieka: do umysłu, ducha i ciała. Jest to metoda Trzech-Kroków lub Pięciu-Kroków.